Obnova zahrady Mateřské školy Arabská v Praze 6

S rodiči na cestě do světa

S rodiči na cestě do světa
14. 4. 2014

S jarními úpravami v zahradě Fakultní mateřské školy se speciální péčí, Arabská na Praze 6 pomohly o víkendu desítky rodičů. Projekt obnovy zahrady nazvaný Cesta do světa je tak celkové zamýšlené proměně zas o kousek blíž.

Rodiče a učitelé pomohli s jarní údržbou zahradní plochy - poměrně náročnou vzhledem k její rozloze a charakteru, a zároveň položili drobné základy budoucí Zahradě – cestě do světa, která chce dětem nabídnout různé typy krajiny, více podnětů a zážitků v kontaktu s přírodou. Vedle potřebného ořezání a zkracování starých větví živého plotu vznikly zároveň hrací koutky pro děti v keřích. Kromě pletí, hrabání listí a údržby záhonů se také vysazovalo v prostoru jedlé divočiny, vznikl nový kompost ohraničený hatinovým plůtkem nebo dobrodružný domeček z větví. Uprostřed zahrady pak rodiče spolu s dětmi a učiteli slavnostně vysadili dub letní jako první strom pro novou zahradu.
 
Neposedové se v průběhu dne mohli zabavit výtvarnou dílnou. Rodičům byli pro případné dotazy na obnovu zahrady k dispozici jak autorka studie architektka Martina Kárová, tak zahradní architekt Ladislav Soukup.
 
Polední hlad zahnala společně podávaná jarní polévka a celodenní práci uzavřel v podvečer slavnostní oheň a opékání buřtů.
 
Proměna zahrady Fakultní mateřské školy se speciální péčí, Arabská se realizuje s nadační podporou. Na její rekonstrukci může školka získat až 650 tisíc korun. Další potřebné prostředky chce získat mimo jiné benefiční kulturní akcí pro širší veřejnost, kde budou v hlavních rolích opět převážně rodiče. 

fotogalerie